Tegemised

Orjaku sadama detailplaneeringu algatamisest ja eskiislahenduse tutvustamisest
(1.nov.2009)
Käina Vallavalitsus korraldab laupäeval, 7 novembril 2009, kell 14.00 Orjaku
sadamahoones avaliku arutelu, kus tutvustatakse Orjaku sadama detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust. Jooksev info planeeringute kohta on
avalikustatud Käina valla kodulehel www.kaina.hiiumaa.eeOrjaku sadama puhkeala projekt
(28.06.2009)

Juulikuu keskel otsustas PRIA toetada külade arendamise meetmest Orjaku Külaseltsi taotlust Orjaku sadama puhkeala arendamiseks. Projektitaotluse valmistas ette töögrupp, milles osalesid lisaks külaseltsi juhatuse liikmetele (Ain Koor, Kati Kukk, Leonora Kääramees, Margit Kääramees, Omar Jõpiselg) ehitusprojekti koostaja Toomas Vikerpuur, elektritööde projekti koostaja Väino Koolmeister, kujundusprojekti koostaja Hannelore Kääramees, Aivar Kääramees, Indrek Kääramees, Alar Kääramees, Üllar Padari, Ain Kullo, Aivar Tammeveski. Projekti üldmaksumus on 1 035 236 krooni, sellest omafinantseeringu osa on 10%. Nüüd on külaseltsi juhatusel vaja sõlmida laenu- ja laenutagamislepingud, sest PRIA maksab toetuse välja alles investeeringu teostamise järel.

Toetuse summa on suur ja selle eest saab palju ära teha Orjaku sadama ja sedakaudu kogu küla paremaks väljanägemiseks -  korda tehakse teed ja platsid sadamahoone ümber, kivisillutise saab kaldapealne, kaldakindlustuse äärde rajatakse laudisega kaetud tee, samuti uued sillad kaidele pääsuks ja puitslipp, paigaldatakse uusi elektri- ja veekaableid, uus valgustus, istepingid, lipumastid, korrastatakse kuur paadivarustuse hoidmiseks ja ostetakse kaks Optimist-tüüpi purjekat laste purjetamisharrastuseks.  

Vaata sadama puhkeala plaani, mille tegi Hannelore Kääramees. 

Projektijuhiks on Liina Härm, kel olemas projektijuhtimise kogemused ja kes on olnud Orjaku sadamaga seotud Hiiu Purjelaeva Seltsi liikmena. Meeskond töötab edasi selle nimel, et ehitustöödega peagi alustada saaks ja need plaanide kohaselt oktoobri lõpuks lõpetada jõuaks.

Töögrupi liige
Kati KukkArengukava
(15.10.2008)

Orjaku Külaseltsil on käsil Orjaku küla arengukava koostamine, millega soovime valmis jõuda 2009.a. veebruari kuuks.

Palume kõigil külaga seotud inimestel vastata arengukava töögrupi poolt koostatud küsitlusele, et valmivasse arengukavasse saaksid sisse kirjutatud enamus olulisi teemasid. Küsitlusele vastates aitate kaasa küla arengule olulise dokumendi koostamisele, mille alusel on tulevikus hea planeerida edaspidiseid tegevusi küla elu-olu paremaks muutmisel.

Küsitluslehe leiad siit.

Küsitlusele palume vastata hiljemalt 3. novembriks meiliaadressile maeotsa@maaturism.ee Lisaks interneti teel vastamisele saab seda teha ka paberkandjal, küsitlused toimetavad teieni töögrupi liikmed.

Kõiki vastajaid juba ette tänades,
Orjaku Külaseltsi arengukava töögruppOrjaku sadama muuli matkarada
(1.mai 2008)

Matkarada valmib nii külarahva, Käina vallavalitsuse kui PRIA toel. Matkaraja projekti käigus ehitatakse laudtee sadamast Pihlalaiule, rajatakse sinna vaadete nautimiseks istumiskoht ning taastatakse muulil veeloodimaja. Siin saad tutvuda matkaraja skeemiga.

Igasugune kaasabi matkaraja valmissaamisel on tänuga oodatud.
Reedel, 6. juunil 2008, kell 18
toimub Tuuru saalis Hiiumaa kalandussektorit esindava mittetulundusühingu (MTÜ) asutamine. MTÜ on vajalik Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 4.1 "Kalanduspiirkonna säästev areng" rakendamiseks Hiiumaal.

MTÜ asutamiskoosolekule on oodatud kalandussektoris tegutsevad äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, mittekalandussektoris tegutsevad asjast huvitatud äriühingud, FIEd, mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kõigi Hiiumaa omavalitsuste esindajad.

Tutvu asutatava MTÜ põhikirja projektiga.
Tutvu määrusega.